เลือกหน้า

ข้อตกลงและเงื่อนไข

“ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการขายและการจัดส่งของ SWISS THAI WATER SOLUTION CO., LTD (ประเทศไทย)”

คำนิยาม:

“ ข้อตกลง” หมายถึงข้อตกลงใด ๆ สำหรับการจัดหาสินค้าหรือบริการโดย บริษัท สวิสไทยวอเตอร์โซลูชั่น จำกัด “ บริษัท ” ต่อผู้ซื้อ;

“ ผู้ซื้อ” หมายถึงบุคคล บริษัท หรือ บริษัท ที่รับสินค้าหรือบริการจาก บริษัท

“ สินค้า” หมายถึงสินค้าที่ บริษัท จัดส่งให้แก่ผู้ซื้อ;

“ บริการ” หมายถึงบริการที่ บริษัท จัดหาให้แก่ผู้ซื้อ;

“ รายการราคา” หมายถึงรายการราคาที่ บริษัท จัดจำหน่ายเป็นครั้งคราว

1. นโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงิน

 1. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการคืนสินค้าภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ยกเว้นการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นในกรณีที่มีข้อบกพร่องหรือข้อกำหนดที่ผิดพลาดเป็นสี
 2. บริษัท จะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้สำหรับการทดแทนในข้อ 7 (a) ข้างต้นภายในเจ็ด (1) วัน
 3. บริษัท จะเสนอให้ผู้ซื้อคืนเงินเต็มจำนวนสำหรับราคาซื้อที่ประมูลหาก บริษัท ไม่สามารถหาสินค้าทดแทนได้ตามคำสั่งของผู้ซื้อ ผู้ซื้อจะต้องแนบใบเสร็จรับเงินการซื้อเดิมและรายละเอียดบัญชีธนาคารเพื่อวัตถุประสงค์ในการคืนเงิน

 

2. การยกเลิกคำสั่งซื้อ

ในกรณีที่มีการจ่ายเงินมัดจำหลังจากเจ็ด (7) วันของการยกเลิกคำสั่งซื้อ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ

 

3. เงื่อนไขการขาย

 1. ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับภาษีและกฎหมายศุลกากรของประเทศที่จัดส่ง ราคาของ บริษัท เป็นสกุลเงินยูโรไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียมศุลกากรอื่น ๆ
 2. รูปภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่แสดงเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นและจะไม่ถูกตีความว่ามีผลผูกพันตามสัญญา
 3. สำหรับสินค้าที่มีไว้เพื่อการบริโภคของมนุษย์หรือที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องนั้น บริษัท รับประกันว่าจะใช้วัสดุอนามัยและขอให้ผู้ซื้อตรวจสอบกฎหมายในประเทศของตนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและในกรณีที่จำเป็น จาก บริษัท ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับใบอนุญาตการปฏิเสธสินค้าจะไม่ถูกส่งคืนหรือขอคืน
 4. คำสั่งซื้อจะต้องได้รับการยืนยันโดยวิธีการทางอีเมลรายละเอียดรายละเอียดของสินค้าที่อยู่และระยะเวลาการส่งมอบ

 

 4. การจัดส่งสินค้าและการจัดส่ง

 1. สินค้าจะถูกจัดส่งโดยใช้โหมดการจัดส่งที่ผู้ซื้อเลือกไว้เท่านั้น
 2. การรับประกันของ บริษัท ไม่รวมถึงความเสียหายของอุปกรณ์หากความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง ลูกค้าจะต้องรายงานความเสียหายเป็นลายลักษณ์อักษรในใบส่งมอบทันทีและทำการเคลมกับบริการจัดส่งที่ลูกค้าใช้

 

 5 การรับประกัน

 1. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นสินค้าจะได้รับการรับประกันนับจากวันที่ซื้อกับข้อบกพร่องการผลิตใด ๆ เป็นระยะเวลา 12 เดือนปฏิทิน
 2. หลอด UV, หัววัด ORP, PH, ท่อฉีด, ปั๊ม, หัวฉีด / การหมุนเวียน / โอโซน, เครื่องกำเนิดไอออนเป็นชิ้นส่วนที่สึกหรอและรับประกันหก (6) เดือน
 3. ไม่มีการรับประกันสำหรับวัสดุสิ้นเปลือง
 4. ไม่มีการส่งช่างไปยังไซต์ของลูกค้าทั้งสำหรับการติดตั้งและการแทรกแซงภายใต้การรับประกันเว้นแต่จะได้ตกลงกันโดยทั้งสองฝ่าย
 5. ในกรณีที่มีการเรียกร้องการรับประกันอุปกรณ์จะต้องส่งคืนให้เราอย่างถูกต้องบรรจุอย่างเหมาะสมไปรษณีย์ที่เหมาะสมและข้อตกลงการซื้อที่ถูกต้อง ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนอุปกรณ์ของเราเพื่อการรับประกันหรือด้วยเหตุผลอื่นเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าการคืนสินค้าหลังจากการซ่อมเป็นค่าใช้จ่ายของเรายกเว้นในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธการรับสินค้าเมื่อส่งมอบ
 6. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงการแตกของหลอดไฟและกระจกควอตซ์
 7. บริษัท จะปฏิเสธการเรียกร้องการรับประกันใด ๆ อันเป็นผลมาจากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสมหรือการสั่งซื้อที่ไม่ถูกต้อง
 8. ความผิดพลาดที่เกิดจากการบำรุงรักษาไม่ดีจะไม่อยู่ในการรับประกัน การซ่อมแซมการรับประกันสามารถทำได้โดย บริษัท ของเราเท่านั้น

 

6 การบำรุง

 1. ผู้ซื้อควรเปลี่ยนหลอดไฟหลังจาก 8,000 ชั่วโมง (ฟังก์ชั่นเฉลี่ยของหลอดไฟไม่หยุด 24 ชั่วโมงต่อวันเป็นเวลาหนึ่งปี) การผลิตโอโซนด้วยหลอด UV-C ลดลงจาก 5000 ชั่วโมง
 2. บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่ตามมาอันเป็นผลมาจากความผิดปกติการบำรุงรักษาไม่ดีหรือการใช้อุปกรณ์อย่างไม่ถูกต้อง

 

 7. ข้อกำหนดการจัดส่ง

 1. บริษัท จะเริ่มจัดส่งสินค้าเมื่อชำระเงินเข้าบัญชีธนาคารของ บริษัท ซึ่งจะต้องดำเนินการภายในสองวันทำการ
 2. หาก บริษัท ต้องการผลิตสินค้าที่ผู้ซื้อสั่งซื้อทางอุตสาหกรรมชำระเงินล่วงหน้า 50% เพื่อยืนยันการสั่งซื้อที่จะเริ่มต้นการผลิตยอดเงินจะต้องทำก่อนวันที่ส่งมอบ
 3. บริษัท จะคำนวณเวลาการส่งมอบหลังจากได้รับหลักฐานการชำระเงินเต็มจากผู้ซื้อ เวลาการจัดส่งนี้เป็นการประมาณการโดยขึ้นอยู่กับผู้จัดส่งของผู้ซื้อ

 

8. กฎหมายที่ใช้บังคับ / สถานที่จัดงาน

ข้อตกลงนี้ จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของประเทศไทย หากมีการดำเนินการใด ๆ ที่จะตีความหรือบังคับใช้ข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้การดำเนินการดังกล่าวจะถูกนำมาขึ้นศาลในจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทย