เลือกหน้า

ร้านค้า
Pyramid Air Protect®

“ ซื้อเครื่องฟอกอากาศ - Pyramid Air Protect®”

PYRAMID HOME-I (ไม่มีโอโซน)

[สูงถึง 20M2]

€ 690.00 HT

PYRAMID HOME-II (ตัวเลือกเพิ่มโอโซน)

[สูงถึง 30M2]

€ 780.00 HT

PYRAMID-I (ไม่มีโอโซน)

[สูงถึง 50M2]

€ 895.00 HT

PYRAMID-III (ตัวเลือกเพิ่มโอโซน)

[สูงถึง 120M2]

€ 1,195.00 HT

PYRAMID-IV (ตัวเลือกเพิ่มโอโซน)

[สูงถึง 200M2]

€ 1,330.00 HT