เลือกหน้า

การรับรอง Pyramid Air Protect®

ใบรับรองเครื่องฟอกอากาศ

ใบรับรองเครื่องฟอกอากาศและพื้นผิว
ใบรับรองเครื่องฟอกอากาศและพื้นผิว
ใบรับรองเครื่องฟอกอากาศและพื้นผิว

ใบรับรองประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศและพื้นผิว Pyramid Air Protect®

ต้าน แบคทีเรีย, เชื้อรา และ ไวรัส

ใบรับรองเครื่องฟอกอากาศและพื้นผิว การรับรองดำเนินการโดย ห้องปฏิบัติการอิสระของยุโรป.

  • ได้รับการรับรอง ISO 17025: 2018
  • ISO 1400: 2015
  • ได้รับการรับรอง ISO 9001: 2015

ตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลสองมาตรฐาน:

• UNI EN 17272: 2020 สำหรับพื้นผิว
• UNI EN ISO 14698-1: 2004 สำหรับอากาศ

การทดสอบชุดนี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ Pyramid Air Protect®ในโหมดการทำงานทั้งสองโหมด:

1 - โหมดปกติ - ใช้เทคโนโลยี UV และไอออน
2 - โหมดเพิ่มโอโซน - การใช้เทคโนโลยีโอโซน

•ในไวรัสลดระดับ Log4 10 ตัว (99.99%)
ทดสอบไวรัส (Adenovirus Type 5 Adenoid75, ATCC VR-5) 

•ต่อแบคทีเรียลดระดับ 4 Log10 (99.99%)
ทดสอบแบคทีเรีย (Escherichia coli ATCC 25922)

 

ผลลัพธ์เหล่านี้ตรวจสอบความสามารถในการฆ่าเชื้อและยับยั้งจุลินทรีย์ทุกชนิดโดยใช้เทคโนโลยี UV-C, โอโซนและไอออนิกที่ติดตั้งใน เครื่องฟอกอากาศ เครื่องฟอกอากาศ Pyramid Air Protect®

ใบรับรองเครื่องฟอกอากาศและพื้นผิว การรับรองดำเนินการโดย ห้องปฏิบัติการอิสระของยุโรป.

  • ได้รับการรับรอง ISO 17025: 2018
  • ISO 1400: 2015
  • ได้รับการรับรอง ISO 9001: 2015

ตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลสองมาตรฐาน:

• UNI EN 17272: 2020 สำหรับพื้นผิว
• UNI EN ISO 14698-1: 2004 สำหรับอากาศ

การทดสอบชุดนี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ Pyramid Air Protect®ในโหมดการทำงานทั้งสองโหมด:

1 - โหมดปกติ - ใช้เทคโนโลยี UV และไอออน
2 - โหมดเพิ่มโอโซน - การใช้เทคโนโลยีโอโซน

•ในไวรัสลดระดับ Log4 10 ตัว (99.99%)
ทดสอบไวรัส (Adenovirus Type 5 Adenoid75, ATCC VR-5)

•ต่อแบคทีเรียลดระดับ 4 Log10 (99.99%)
ทดสอบแบคทีเรีย (Escherichia coli ATCC 25922)

ผลลัพธ์เหล่านี้ตรวจสอบความสามารถในการฆ่าเชื้อและยับยั้งจุลินทรีย์ทุกชนิดโดยใช้เทคโนโลยี UV-C, โอโซนและไอออนิกที่ติดตั้งใน เครื่องฟอกอากาศ เครื่องฟอกอากาศ Pyramid Air Protect®

ใบรับรองเครื่องฟอกอากาศและพื้นผิว