เลือกหน้า

จัดเก็บ Pyramid Air Protect®

ร้านเครื่องฟอกอากาศ

PYRAMID UV HOME OFFICE

พื้นผิว 20-30 ตร.ม.

600.00 ยูโร

ร้านเครื่องฟอกอากาศ

PYRAMID UV PRO

พื้นผิว 50-200 ตร.ม.

905.00 ยูโร

ร้านเครื่องฟอกอากาศ

PYRAMID HEPA HOME

การไหลของอากาศ 400 ลบ.ม. / ชม. - พื้นผิว 3 ตร.ม.

1,735.00 ยูโร

ร้านเครื่องฟอกอากาศ

PYRAMID HEPA PRO

การไหลของอากาศ 1800 ลบ.ม. / ชม. - พื้นผิว 3 ตร.ม.

2,300.00 ยูโร